top of page

Design er en illusion

(for English see below)

Design er en illusion - det er i virkeligheden ikke andet end en reflektion af lys og illusionen om former i tomt rum. Dog er dette lys og smukke tomme rum så vigtigt for, hvordan budskaberne modtages af brugerne - Det er denne magi jeg elsker at arbejde med hver dag.

Mit navn er Livva Lisel-Lotte Østerby. Jeg er en Senior Art Director og UI-designer med 19 års erfaring i at skabe interaktiv design, digitale koncepter, grafisk design, illustrationer, visuel identitet, kampagner og branding til større og mindre kunder i både Skandinavien og internationalt.

 

Min passion er at skabe koncepter og designs der stemmer overens med din vision for en bedre verden, og min styrke er at kunne koge essensen af komplekse budskaber ned til simple visuelle udtryk.

På bureau-siden, har jeg arbejdet som Senior Art Director på Framfab LBi, PeopleGroup og In2media. De sidste 10 år har jeg arbejdet som selvstændig, hvor jeg har freelanceret for mange forskellige bureauer som Loft37, Kunde & Co, Vertica, Vertic, Subsero, Think Digital, GainGroup, Ogilvy, Creuna og Sunrise.

De kunder og brands jeg har arbejdet gennem tiden inkluderer bla. Ørsted, IKEA Family, Kellogg's, 3 Erhverv, Danske Bank, TimeLog, EcoClean, PBU, Oticon, Skanska, Dell, DIBS og Sonofon. Se hele min kundeliste.

 

Færdigheder & erfaring

 • Art Direction

 • Konceptudvikling

 • User Interface Design

 • Corporate identity

 • Prototyper

 • Logoer & identitet

 • Illustrationer og ikoner

 • Social Media Marketing 

 • Digitale kampagner

 • Bannerreklamer

 • Photoshoot Direction

 • Community-design

 • Webshop-design

 • Design til spil

 • Animations-design

 • Storyboards

 • Mood boards

 • Konkurrencer

Læs mere om hvad jeg tilbyder

Uddannelse

Jeg tog min eksamen fra en af de første interaktive skoler i Danmark, IMMA (Interactive Media and Marketing Academy) i 1999.

IN ENGLISH

IN ENGLISH

Design is an illusion - it's nothing but a reflection of light and the illusions of shapes within empty space. Still this beautiful empty space is so important for how our messages are received by the users and consumers. This is the magic I love working with every day. 

 

My name is Livva Lisel-Lotte Østerby, I’m a Senior Art Director & UI Designer with 19 years of experience creating interactive design, digital concepts, graphic design, illustrations, visual identity, campaigns and branding for a variety of Scandinavian and international brands.

 

My passion is to shape concepts and designs that are in tune with your vision for a better world, and my strength is to boil down the essence of complex messages or structures, into simple visuals. 

 

On the agency side, I have worked as a Senior Art Director at Framfab (LBi), PeopleGroup and In2media. The last 10 years I have worked as an independent, where I have been freelancing for many different agencies such as Loft37, Kunde & Co, Vertica, Vertic, Subsero, Think Digital, GainGroup, Ogilvy, Creuna and Sunrise.

The clients and brands I have worked with include among others Ørsted, IKEA Family, Kellogg's, 3 Erhverv, Danske Bank, TimeLog, EcoClean, PBU, Oticon, Skanska, Dell, DIBS and Sonofon. View full client list.

 

Skills & Know how

 • Art Direction

 • Concept development

 • User Interface Design

 • Corporate identity

 • Prototypes

 • Logo & visual identity

 • Illustrations & icons

 • Social Media Marketing 

 • Digital campaigns

 • Banner ads

 • Photoshoot Direction

 • Community design

 • Web shop design

 • Design for games

 • Animations-design

 • Storyboards

 • Mood boards

 • Competitions

Read more about my services

Education

I graduated from one of the first interactive schools in Denmark, IMMA (Interactive Media and Marketing Academy) in 1999.

bottom of page